Dane usługodawcy    
Nazwa urzędu Starosta Bolesławiecki
Wydział Wydział Geodezji i Katastru
Nazwa PODGiK Starosta Bolesławiecki
Ulica i nr ul. Armii Krajowej 12
Kod pocztowy 59-700
Miejscowość Bolesławiec
Telefon 75 612 17 30/31/32
Email geodezja@starostwo.boleslawiec.pl
Strona WWW www.powiatboleslawiecki.pl 


Informacja
Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, wejdź na formularz rejestracji.
pl
4.6.2344.2